Behandlingar som vi utför

Efter 5 års utbildning till tandläkare och sedan 4 års specialisttjänstgöring och -utbildning inom ämnesområdet käkkirurgi (oral- and maxillofacial kirurgi) kan man i Sverige bli legitimerad specialist i käkkirurgi. Som specialister i käkkirurgi utför vi hos Wenneberg & Wallström AB olika kirurgiska ingrepp i munnen under vanlig tandläkarbedövning (lokalanestesi). Ingrepp som kräver narkos (generell anestesi) hänvisar vi till Avdelningen för oral- och maxillofacial kirurgi som är en specialistklinik inom käkkirurgi på Odontologiska kliniken i Göteborg.

Implantatkirurgi (inopererande av implantat i käkarna för att kunna skapa fasta tänder igen) och bortoperation av visdomständer är det vi arbetar mest med. Ett led i patientsäkerheten är att vi oftast mäter hur bra implantatet har läkt fast innan det är dags att sätta en tandkrona på det. Tillsammans har vi på Wenneberg & Wallström Käkkirurgi 50 års erfarenhet av implantatkirurgi och ännu fler års erfarenhet av resterande behandlingar som tillhör käkkirurgin under lokalbedövning. Våra patienter kommer oftast på remiss från sin allmäntandläkare till oss för specialistbehandling och vi utför cirka 500 operationer per år.

I vårt ledningssystem för kvalitetssäkring använder vi webbkvalitetssystemet Qualident.se, som är speciellt utformat för tandvården.

Dessa behandlingar utför vi hos Wenneberg & Wallström Käkkirurgi:

Implantatbehandling i helt eller delvis tandlösa käkar och när bara en enstaka tand saknas. Det innebär att vi operativt installerar skruvar i titan, som efter inläkning i käkbenet fungerar som nya tandrötter. På dessa inläkta tandrötter kan man sedan tillverka tandkronor och broar, så att dessa tillsammans utgör de komponenter som behövs för att få nya fasta tänder i munnen istället för dem som tidigare har gått förlorade. Det krävs många delmoment med bl.a. oss kirurger och oftast din egen tandläkare, som tillsammans med tandteknikern tillverkar tandkronorna. Det krävs en noggrann planering med undersökning och röntgen, för att behandlingen ska bli så bra som vanligt. I vissa fall går det knappt att sätta fixturer då det finns för lite käkben, men ofta kan vi då öka mängden ben med någon typ av bentransplantation eller annan teknik. Många undrar om det är smärtsamt och jobbigt att sätta in implantat. Förutom tandläkarbedövningen som ju kan göra ont att få, så är det sällan någon tycker att det är orimligt jobbigt med implantatbehandling. Vi strävar hela tiden efter smärtfrihet i behandlingen och kompletterar självklart bedövningen om det behövs. Vi för en dialog med dig som patient så att du känner att du kan påverka din behandling så långt det går.

Implantatbehandling uppfanns i Göteborg av professor Per-Ingvar Brånemark och är världskänd och görs runt hela jorden. Det är numera en rutinbehandling hos tandläkaren och vi har varit med nästan från början och medverkat till denna framgång. Vi har tillsammans satt in tiotusentals implantat på patienter i flera länder, och det har varit en fantastisk utveckling att i 25 år få hjälpa till att ge så många människor en fungerande och fin mun igen.

  • Kirurgiskt avlägsnande (operativ extraktion) av tänder som inte kommit fram och ställer till besvär– ex. bortoperation av visdomständer.
  • Operativa extraktioner som vid bedömning verkar svåra, eller som påbörjats och avbrutits då de varit för svåra.
  • Rotspetsoperationer, borttagning av cystor och för bedömning av tillstånd under operation t.ex. frakturerade eller spruckna tänder eller rötter.
  • I viss utsträckning gör vi även utför vi även biopsier d.v.s. provtagning och laboratorieundersökning av förändringar i munnen.
  • …… Samt andra typer av konventionella käkkirurgiska ingrepp och frågeställningar.