Remissverksamhet

Hos oss sätter vi remisspatienten och våra remittenter (de tandläkare som skickar remisser till oss) i fokus. Remissverksamhetens mål är att patienten ska få en effektiv, så smärtfri som möjligt och högkvalitativ behandling hos oss, inom de tidsramar som passar den aktuella frågeställningen. Vårt pågående kvalitetssäkringsarbete, som vi lägger stor vikt vid, syftar till att göra vår verksamhet ständigt bättre. Det bidrar till en patientsäker verksamhet.

Vid behov kan vi även hjälpa till med akuta operationer inom de närmaste dagarna efter att behovet har uppstått, eller så kan vi vidarebefordra ärendet till rätt instans. Vi har ett fast operationsprogram varje dag tisdag-torsdag där det ibland kan finnas möjlighet att även hjälpa patienter med kortare varsel.

Alla tandläkare, både privattandläkare, folktandvårdstandläkare och andra tandläkarspecialister är välkomna att skicka remisser till oss.

OBS! Försäkringskassan rabatterar sedan 2013 med ett större belopp när du blir remitterad till oss. Då kostar det alltså mindre hos oss specialister (inom det aktuella specialistområdet) än hos en vanlig tandläkare utan specialistutbildning! Men man kan även som patient söka själv, men får då betala något mer.